Ctrl/Cmd + O
Space
K
J
L
Shift +
Shift + J
Shift +
Shift + L
M
P
Ctrl/Cmd +
N
Ctrl/Cmd +
,
.
Shift + S
Esc
F
W
Shift + P
+
-
0
Shift + +
Shift + -
Shift + 0
G
H